Sjukvårdsförsäkring

Nu har du en riktigt bra sjukvårdsförsäkring som ger dig den hjälp du behöver när du behöver den. Du kan antingen ha ordnat den själv, eller så har din arbetsgivare ordnat den åt dig. Det spelar ingen roll, försäkringen ger dig samma trygghet oavsett vilket.
Man skaffar Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring för att man vill vara mer frisk och mindre sjuk, det är hela poängen. Det är dyrt att vara sjuk
– både för individen som drabbas och för arbetsgivaren. Alla tjänar på att
medarbetarna är så friska som möjligt.
Därför erbjuder vi en sjukvårdsförsäkring som förebygger, vårdar och
rehabiliterar. Den innehåller många bra hälsofrämjande tjänster som
hjälper dig att hålla dig frisk. Den ger dig snabb tillgång till ett stort nätverk
av privata vårdgivare om du blir sjuk. Och den ger både medicinsk och
arbetslivsinriktad rehabilitering när du behöver hjälp på vägen tillbaka.
Det är sjukvårdsförsäkringens tre pusselbitar.

Rätt vård i rätt tid

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka är det viktigt att du så snabbt som möjligt får den hjälp du behöver. Med Länsförsäkringars
sjukvårdsförsäkring är du garanterad att få träffa en specialist inom sju arbetsdagar, direkt utan remiss. Inom den offentliga vården kan
du få vänta i upp till 90 dagar på att få träffa en specialist. Vid de tillfällen du väljer att vända dig till den offentliga vården istället för att använda sjukvårdsförsäkringen, ersätter vi också dina vårdbesök upp till högkostnadsskyddet.
Vid större ingrepp, som till exempel operationer, använder vi oss av oberoende medicinsk expertis för att säkerställa att du får evidensbaserad vård.
Vi erbjuder också e-vård via Min Doktor och psykolog- och sjukgymnastikbehandling på distans. Så att du ska ha möjlighet att göra ditt
vårdbesök via dator, mobil eller surfplatta, på en tid och plats som passar
dig. Väljer du vård på distans betalar du aldrig någon självrisk.

 

Hälsofrämjande tjänster

Många besvär och sjukdomar går att förebygga, och din sjukvårdsförsäkring innehåller därför ett flertal hälsofrämjande tjänster från SOS International som kan hjälpa dig att hålla dig frisk.
Du kan göra hälsoprofilen för att få en överblick av ditt hälsoläge.
Du svarar på frågor om din hälsa och får koll på eventuella riskbeteenden och tips på hälsoprogram du kan göra för att bli hälsosammare.
När du vet vad du vill ha hjälp att förändra kan du göra något av de hälsoprogram som ingår. Programmen grundar sig på KBT-metodik och motsvarar en psykologbehandling.
Du har dygnet runt – helt anonymt – tillgång till personligt samtalsstöd.
Är det någonting i ditt liv som känns jobbigt och gör dig stressad?
Ring och få hjälp. Du kan få prata med en psykolog, jurist, ekonom eller hälsocoach.
Är du chef kan du ringa till chefsstödet, om du behöver hjälp och stöttning i ledarskaps- och medarbetarfrågor.

 

Effektiv rehabilitering

Vägen tillbaka från sjukskrivning kan ofta vara lång och svår, både för den som drabbats och för arbetsgivaren som ansvarar för rehabiliteringen. Därför erbjuder vi både medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Du får en professionell rehabledare som gör en utredning, tar fram en plan och samordnar åtgärder.
Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen innebär ett stort stöd för både den drabbade, som får professionell hjälp på vägen tillbaka, och
för arbetsgivaren, som får hjälp att leva upp till sitt rehabiliteringsansvar.
Försäkringen täcker också halva kostnaden för behandling av beroende och missbruk.

För mer information kontakta Försäkringsbyrån

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. Vi kommer när det passar
Dig och kan tillsammans se över hela din situation och dina
försäkringsbehov idag och i framtiden. Vi lämnar givetvis offert kostnadsfritt.
 • Försäkringsbyrån i Skellefteå AB
  Expolaris Center
  931 78 Skellefteå
  Besöksadress:
  Kanalgatan 77
  931 78 Skellfteå
 • 070-2251388
 • michael.norqvist@LFvasterbotten.se