Friplan med fondförvaltning

Länsförsäkringars Friplan med fondförvaltning är en pensionsplan för näringsidkare som passar dig som själv vill välja hur sparandet ska placeras. Pensionsplanen kan kombineras med försäkringsskydd.
Länsförsäkringar Fondlivs solvenskvot var 1,37 den 31 december 2019. Det innebär att företaget uppfyller EUs krav på kapitalbuffert i förhållande till verksamhetens omfattning och sammansättning.

2. Sparande och avkastning
Du väljer själv i vilka fonder ditt sparande ska placeras. Den finansiella risken tar du själv och ditt sparande kan både öka och minska i värde.
Försäkringskapitalet motsvaras av det aktuella värdet på fondandelarna.
För Friplan med fondförvaltning finns ingen garanti. Här beror värdeutvecklingen på tillväxten i de fonder som ditt sparande placeras i.
Du kan när som helst byta fonder kostnadsfritt. Du gör det enkelt via internet eller genom att skriva till oss. Du behöver inte betala någon
kapitalvinstskatt om du säljer med vinst. Du kan ha ditt sparande fördelat på som mest 20 fonder medan du kan nyspara i högst 10 fonder samtidigt.

För mer information kontakta Försäkringsbyrån

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. Vi kommer när det passar
Dig och kan tillsammans se över hela din situation och dina
försäkringsbehov idag och i framtiden. Vi lämnar givetvis offert kostnadsfritt.
 • Försäkringsbyrån i Skellefteå AB
  Expolaris Center
  931 78 Skellefteå
  Besöksadress:
  Kanalgatan 77
  931 78 Skellfteå
 • 070-2251388
 • michael.norqvist@LFvasterbotten.se