Försäkringsskydd

När du startar eget företag så står du utanför alla kollektivavtalade försäkringar oavsett bolagsform. Därför bör du teckna ett likvärdigt försäkringsskydd som vilken vanlig anställd som helst till en början. Detta försäkringsskydd innefattar:

Pension(= minimum 4,5% av budgeterad lön)

Sjukförsäkring(= täcker inkomstbortfall om du blir sjukskriven i men än 90 dagar)

Dödsfallsskydd(= löser lån i första hand på bostad och företagande om du avlider före 65 års ålder.

Olycksfallsförsäkring(= Om du genom plötslig oförutsedd yttre händelse får någon form av invalidetet så utbetalas det ett skattefritt engångsbelopp direkt till dig privat.

Kompanjonförsäkring(= om man driver företaget ihop med någon eller några andra, så är detta ett billigt sätt att lösa ut eventuella upparbetade värden till dödsboet om
någon av kompanjonerna  skulle avlida.

Sjukvårdsförsäkring(= om man får problem med hälsan och det inte är akut, då kan man använda denna försäkring. Enda syftet är att det går snabbt att få träffa vårdpersonal oavsett yrkeskategori, man slipper remissförfarandet utan man får i regel inom 2-3 dagar träffa specialist inom området för ett förhoppningsvis snabbt tillfrisknande. Denna försäkring innefattas inte kollektivavtalade försäkringar utan är ett tillägg för dig som företagare och nyckelperson.

Sjukkapital(= ett engångsbelopp som går ut om sjukpenning övergår till sjukersättning genom ett beslutsmeddelande från försäkringskassan. Förutsättningen är att sjukersättningen är minst 50% eller stigande uppåt. Försäkringen utbetalas 1 gång, efter det så upphör försäkringen. Försäkringsskyddet har man möjlighet att ha till 58 års ålder därefter upphör skyddet och premien likaså. Detta är också ett tillägg för dig som företagare.

Glöm inte bort a-kassan också ett viktigt ekonomiskt försäkringsskydd! Den funkar bra vid konkurs och nedläggelse av verksamhet inte annars.

För mer information kontakta Försäkringsbyrån

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. Vi kommer när det passar
Dig och kan tillsammans se över hela din situation och dina
försäkringsbehov idag och i framtiden. Vi lämnar givetvis offert kostnadsfritt.
 • Försäkringsbyrån i Skellefteå AB
  Expolaris Center
  931 78 Skellefteå
  Besöksadress:
  Kanalgatan 77
  931 78 Skellfteå
 • 070-2251388
 • michael.norqvist@LFvasterbotten.se